فیلیپس 

جستجوی پیشرفته
 • مشاهده سریع
  0 تومان موجود نیست

  دارای قدرت 3000 وات ایمنی خودکار خاموش دارد IRONABLE ایمن برای همه لباس ها خروجی بخار تا 50 گرم بر دقیقه برای حذف چین بهتر مناسب برای اب با دو فعال سیستم کالک پاک دارای تکنولوژی OPTIMALTEMP گرفتن نرم دارد دارای سوراخ فوق العاده بزرگ برای پر کردن و تخلیه اب

  0 تومان
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  366,000 تومان موجود نیست

  دارای قدرت 3000 وات افزایش بخار تا 220 گرم ایمنی خودکار خاموش دارد IRONABLE ایمن برای همه لباس ها خروچی بخار تا 50 گرم بر دقیقه برای حذف چین بهتر مناسب برای اب با دو فعال سیستم کالک پاک دارای تکنولوژی OPTIMALTEMP گرفتن نرم دارد دارای سوراخ فوق العاده بزرگ برای پر کردن و تخلیه اب

  366,000 تومان
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  0 تومان موجود نیست

  دارای قدرت 2800 وات ایمنی خودکار خاموش دارد IRONABLE ایمن برای همه لباس ها خروجی بخار تا 50 گرم بر دقیقه برای حذف چین بهتر دارای تکنولوژی OPTIMALTEMP قابلیت پر کردن سریع و اسان دارد

  0 تومان
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  0 تومان موجود نیست

  دارای قدرت 2400 وات دارای خروجی بخار تا 40 گرم بر دقیقه برای حذف چین بهتر کنترل خودکار بخار برای بخار مناسب برای هر یک از لباس ها نوک دقت سه گانه برای کنترل بهینه و دید قابلیت پر کردن سریع و اسان دارد طول سیم 2 متر می باشد

  0 تومان
  موجود نیست
09907561131
چگونه اعتماد کنیم